Výstava o odpadoch, 12 informačných panelov

Výstava o odpadoch

12 panelov o problémoch s odpadom, skládkovaní, spaľovaní a o riešeniach - predchádzaní vzniku,  triedení, recyklácii, kompostovaní... pre školy, pre obce...