Priatelia Zeme - SPZ budú ekologické nakladanie s odpadmi propagovať na veľtrhoch v Bratislave a Banskej Bystrici

Košice, 02.05.2006

Priatelia Zeme – SPZ dnes začínajú sériu podujatí, ktorých cieľom je propagácia separovaného zberu a kompostovania. Zúčastnia sa na medzinárodnom veľtrhu v banskobystrickom výstavisku BB Expo, ktorý začína dnes a potrvá do 6. mája. Tento rok je jeho súčasťou aj prezentácia recyklácie, inovácie a separácie druhotných surovín. Stánok Priateľov Zeme - SPZ sa potom presunie do Bratislavy, kde bude od 10. do 12. mája medzinárodný chemický veľtrh Incheba a zároveň aj Snem ZMOSu. „Súčasťou našich expozícií budú ukážky zberových nádob na separovaný zber, kompostovísk, drvič konárov, informačné panely a videoprojekcia. Okrem toho bude k dispozícii informačný stánok s letákmi a odbornými publikáciami,“ hovorí Radoslav Plánička z Priateľov Zeme - SPZ, ktorý je koordinátorom týchto aktivít.

V niektorých obciach na Slovensku sa v priebehu uplynulých rokov podarilo zaviesť účinný separovaný zber, rozšíriť domáce kompostovanie, a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. Najúspešnejším príkladom je Palárikovo, kde v priebehu piatich rokov dosiahli zníženie skládkovaných odpadov o 65 percent. Priatelia Zeme - SPZ pripravili na 16. mája spolu s obcou Deň otvorených dverí. Jeho cieľom je poskytnúť iným samosprávam praktickú ukážku ako je možné realizovať množstvo aktivít pre znižovanie množstva odpadov a zároveň popri životnom prostredí šetriť aj financie občanov.
Zámerom je aj upozorniť na mýty spojené s triedením odpadu a kompostovaním. „Pri našich kontaktoch so samosprávami sa často stretávame s názormi, že ľudia nechcú triediť odpad, že separovaný zber je veľmi drahý a kompostovanie namáhavé. Ak je však realizácia spomínaných aktivít braná hlavne zo strany samosprávy vážne, opak je pravdou a Palárikovo je toho príkladom. V priebehu piatich rokov zmenili slovenskú „odpadovú klasiku“ na ukážkový príklad, ako sa dá v praxi úspešne realizovať separovaný zber, kompostovanie, minimalizácia vzniku odpadov a zároveň šetriť peniaze obce a občanov,“ vysvetľuje Plánička. Obec sa na podnet Priateľov Zeme - SPZ ako prvá na Slovensku prihlásila k medzinárodnej Koncepcii smerovania k nulovému odpadu a dnes manažuje separovaný zber pre zhruba 50-tisíc ľudí.

Priatelia Zeme - SPZ spolu so zástupcami obce poskytnú návštevníkom Dňa otvorených dverí detailné informácie o integrovanom systéme separovaného zberu v Palárikove a Koncepcii smerovania k nulovému odpadu. Súčasťou bude aj exkurzia počas, ktorej si záujemcovia budú môcť prezrieť zberný dvor, obecné kompostovisko, ale aj vidieť ako sa realizuje zvoz vytriedených surovín, ako sa separuje na obecnom úrade, škole, obchodoch a cintoríne.
Záujemcovia sa môžu na Deň otvorených dverí prihlásiť do 12. mája na adrese Priateľov Zeme - SPZ. Viac informáciíRadoslav Plánička, tel. 0903 669 886, e-mail: planicka@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: Biologický odpad | triedený zber