Videá na Kompost.sk

13.09.2014

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Michal Dujsik, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava
13.09.2014

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Stanislav Banás, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava
13.09.2014

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Lucia Marfiaková, UPJŠ Košice 

13.09.2014

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Mario Antonio Liptaj, Jozef Kolocsics, Simona Horváthová, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice 

13.09.2014

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Ruth Pochybová, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice