Kompostovanie na sídlisku

Aj domácnosti žijúce v bytových domoch môžu kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Možností je hneď niekoľko. Aby sme však mohli biologické odpady využiť, musíme ich najprv vytriediť, respektíve nezmiešať ich s ostatným odpadom z domácnosti (informácie o triedení nájdete v časti „Zber biologického odpadu“).

Vytriedené biologické odpady môžete nosiť na záhradu (svoju, vašej rodiny, známych), alebo si kompostovať priamo v byte.  Ďalšou možnosťou je spoločne si so susedmi zriadiť komunitné kompostovisko, napr. v spoločných priestoroch v dome, pri vašom paneláku alebo v komunitnej záhrade.

Kompostovanie v byte

Na kompostovanie v byte je možné využiť niekoľko alternatívnych riešení. Kompostovať môžete napr.:

  • vo vermikompostéroch

Tento spôsob kompostovania v byte je najlacnejší. Potrebujeme k nemu okrem vermikompostéra (nádoba na kompostovanie), aj dážďovky, ktoré budú biologický odpad spracovávať. Vermikompostér si môžeme kúpiť alebo si ho svojpomocne vyrobiť. Môže byť umiestnený priamo v kuchyni, na chodbe, v pivnici atď. Dážďovky si môžeme zadovážiť sami z kôp hnoja alebo kompostu, alebo si ich môžeme kúpiť od chovateľov a predajcov dážďoviek. Vermikompostovaním dokážeme spracovať všetky rastlinné zvyšky, ktoré nám vzniknú v domácnosti.

Ak dodržíte pravidlá vermikompostovania, nemusíte mať obavy, že bude kompostovaný biologický odpad zapáchať. Vermikompostér nevydáva žiaden zvuk – dážďovky pracujú úplne ticho. Základné informácie o vermikompostovaní nájdete v časti „Vermikompostovanie“

  • v elektrických kompostéroch

Tento spôsob kompostovania v byte patrí medzi najdrahšie. Aj napriek tomu sa elektrické interiérové kompostéry začínajú v poslednej dobe stále viac presadzovať. Sú to automatické zariadenia, ktoré dokážu spracovať všetky druhy biologických odpadov, ktoré vznikajú v domácnosti. Elektrické kompostéry môžu byť umiestnené výlučne v interiéri a je nevyhnutná prípojka elektrickej energie. Upravený biologický odpad sa po vložení do kompostéra, kde sa ohrieva, premiešava a prevzdušňuje. Tieto operácie sprevádza viac alebo menej hlučné „vrnenie“ elektromotora. Pre bežnú domácnosť stačí zariadenie s názvom NatureMill, pre väčšie rodiny môžeme použiť zariadenie s názvom GG 02. 

Ak dôsledne dodržíte návod na použitie, tak nemusíte mať žiadne obavy, že bude kompostovaný biologický odpad zapáchať. Majú buď filter alebo je vzduch odvádzaný mimo miestnosť. Trochu vzniká problém pri plnení kompostéra, keď treba kompostér otvoriť. Vtedy z neho uniká do miestnosti charakteristická „vôňa“. 

  • v otočných kompostéroch

Tento spôsob kompostovania v byte môže patriť medzi najlacnejšie alebo medzi stredne drahé. Závisí od toho, či so otočný kompostér vyrobíte sami, alebo si ho kúpite. Dajú sa v nich kompostovať všetky druhy biologických odpadoch, ktoré vznikajú v domácnosti. Otočné kompostéry môžu stáť na zemi alebo byť prichytené na stene budovy. Umiestňujú sa v exteriéroch – terasách, balkónoch.

Najväčšou výhodou týchto kompostérov je veľmi ľahký spôsob premiešavania a prevzdušňovania kompostovaného biologického odpadu. Tým je zabezpečené, že ani toto kompostovanie nezapácha. Otočné kompostéry JORA, ktoré sa dajú kúpiť; sú zateplené, čím sa zabezpečí rozkladný proces aj v zimných mesiacoch. Kompostér je navyše rozdelený na dve komory, ktoré sa dajú samostatne uzavrieť. Po naplnení prvej komory v nej môže bez rušenia prebiehať kompostovací proces a zretie kompostu. Na ďalší zber biologického odpadu potom slúži druhá komora.

Kompostovanie v spoločných priestoroch domu

Tento spôsob kompostovania už považujeme za komunitné kompostovanie. Kompostovať tak nebudú jednotlivé domácnosti samostatne, ale spolu všetci obyvatelia alebo ich časť. K tomuto účelu je možné využiť spoločné priestory – kočikárne, práčovne, mangľovne, pivnice... Na kompostovanie môžeme využiť automatické kompostéry, ale aj vermikompostovanie. Od toho sa bude odvíjať aj cena kompostovania.

Pokiaľ sa rozhodnete pre vermikompostovanie, musíte si k tomu vyrobiť dostatočne veľký vermikompostér. Dážďovky si môžeme zadovážiť sami z kôp hnoja alebo kompostu, alebo si ich môžeme kúpiť od chovateľov a predajcov dážďoviek. Vermikompostovaním dokážeme spracovať všetky rastlinné zvyšky, ktoré nám vzniknú v domácnosti. Ak dodržíte pravidlá vermikompostovania, nemusíte mať obavy, že bude kompostovaný biologický odpad zapáchať. Vermikompostér nevydáva žiaden zvuk – dážďovky pracujú úplne ticho. Základné informácie o vermikompostovaní nájdete v časti „Vermikompostovanie“.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre automatický kompostér, je potrebné vopred vedieť, koľko biologických odpadov v ňom budete spracovávať. Najväčšou nevýhodou týchto zariadení je ich cena. Najväčšou výhodou je automatická prevádzka. Obyvatelia teda nemusia o kompostovaní vedieť takmer nič a aj tak vyrobia kvalitný kompost. K dispozícii sú zariadenia s obchodným názvom kompostéry GG (od 25 a viac ľudí)kompostér JK 5100 (pre viac ako 250 ľudí).

Kompostovanie pred domom

Tento spôsob kompostovania už považujeme za komunitné kompostovanie. Keďže je väčšinou komunitné kompostovisko na verejnom priestranstve, do tohto kompostovania sa môžu zapojiť obyvatelia z viacerých domov (samozrejme, to záleží len na nás, ako si nastavíme pravidlá).

V závislosti od finančných možností, množstva a druhov biologických odpadov, ktoré chceme skompostovať, ale aj umiestnenia komunitného kompostoviska si môžeme zvoliť, ako budeme kompostovať. Môže to byť systém podobný záhradnému kompostovaniu (po miernej úprave) alebo špeciálne vyvinutý zateplený komunitný kompostér. Pokiaľ viete zabezpečiť uzamknutie priestoru (napr. uzamykateľný prístrešok), tak prichádza do úvahy aj rotačný zateplený kompostér. V každom prípade treba pri kompostovaní dodržiavať základné pravidlá kompostovania.

Využitie kompostu

Výsledným produktom pri kompostovaní biologických odpadov je vždy kompost. Ten už nie je odpadom, ale organickým hnojivom, ktoré je ideálne pri pestovaní rastlín. Na sídliskách sa môže zdať na prvý pohľad kompost nevyužiteľný. Opak je však pravdou. Využitie nájde pri výsadbe, úprave a údržbe zelene v okolí domov, v domácnostiach do kvetináčov, v krajnom prípade na vyrovnávanie okolitého terénu. Viac informácií o možnostiach používania kompostu nájdete v časti „Využitie kompostu“.

Kompostovanie na sídliskuKompostovanie na sídliskuKompostovanie na sídliskuKompostovanie na sídliskuKompostovanie na sídliskuKompostovanie na sídliskuKompostovanie na sídlisku