Zber biologického odpadu

V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké množstvo biologických odpadov. Najlepšie z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, ale aj zníženia finančných nákladov na odpadové hospodárstvo je biologické odpady zbierať samostatne. Pre súkromné domácnosti existujú 2 možnosti ich využitia. Využiť ich svojpomocne alebo ich odovzdať obci v rámci triedeného zberu odpadov.

Najjednoduchšie to samozrejme majú domácnosti žijúce v rodinných domoch alebo záhradkári – tí môžu biologické odpady kompostovať, môžu nimi nastielať (mulčovať), použiť ich pri budovaní vyvýšených záhonov, parenísk...

Aj domácnosti žijúce v bytových domoch môžu svojpomocne využívať biologické odpady. Aj keď to nie je také bežné a niekedy ani jednoduché, možností je hneď niekoľko. Viac informácií  o tomto spôsobe kompostovania nájdete v časti „Kompostovanie na sídlisku“.

Aby sme však mohli biologické odpady využiť, musíme ich najprv vytriediť, respektíve nezmiešať ich s ostatným odpadom z domácnosti.

Zber v kuchyni

Medzi biologický odpad, ktorý vzniká v kuchyni a môžeme ho vytriediť na ďalšie využitie patrí napr.:

 • rastlinný odpad z prípravy jedál (rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny),
 • vajcové škrupinky,
 • zvyšky jedál, okrem tých, ktoré obsahujú kosti, mäso i z rýb a mliečne výrobky,
 • nedojedené, zhnité, plesnivé ovocie a zelenina,
 • škrupiny z orechov a orieškov,
 • šupy z citrusových plodov, banánov,
 • znehodnotené potraviny (napr. napadnuté moľami, po záručnej dobe, skysnuté, plesnivé, vysušené),
 • rastlinný odpad vznikajúci pri konzervovaní potravín (napr. sušení, zaváraní, kvasení a mrazení – húb, lesných plodov, ovocia, zeleniny, byliniek),
 • suché alebo zvädnuté rezané kvety,
 • znehodnotené črepníkové kvety alebo odpad z ich údržby (aj so zeminou),
 • použité papierové utierky a vreckovky.

Nádoby na zber kuchynského biologického odpadu

Pre triedenie v kuchyni sa javí ako najvýhodnejšie používanie špeciálnych odvetrávaných nádob (môžete si ich zakúpiť tu: komposter.sk, Mevako), ktoré boli vyvinuté práve pre tento účel. K biologickému odpadu sa dostáva vetracími otvormi vzduch, čím ho čiastočne vysušuje a zabezpečuje, aby nedochádzalo k jeho hnitiu a vzniku zápachu.

Najlacnejšou alternatívou je použitie rôznych nádob, ktoré už máme doma (misiek, hrncov). Z nich však treba vynášať biologický odpad pomerne často, aby nezačal hniť a neosídlil ho hmyz (vinné mušky). Často sa používajú aj  vedierka s vrchnákom bez vetracích otvorov, ktoré sa dajú získať aj bezplatne napr. z obchodov, kde predávajú šaláty (vozia ich v nich od výrobcov) alebo z farieb. Ich výhodou oproti nezakrytej nádobe je vrchnák, ktorý zabraňuje šíreniu prípadného zápachu a osídleniu zbieraného biologického odpadu hmyzom.

Výhody a nevýhody najčastejšie používaných typov nádob na zber kuchynských biologických odpadov (inšpirované zo zdroja www.kompostuj.cz):

Plastové vedierko s vrchnákom

Výhody:

 • možnosť získať bezplatne alebo veľmi lacno (0 až 3 €)
 • veľký výber veľkostí – môžeme veľkosť prispôsobiť množstvu vyprodukovaných biologických odpadov
 • nikdy z nej nič nevytečie
 • pomerne ľahká dostupnosť
 • vrchnák zabraňujúci prístupu hmyzu a rozširovaniu zápachu
 • jednoduchá manipulácia pri umývaní

Nevýhody:

 • nádobu treba pomerne často vyprázdňovať (2 až 3x za týždeň)
 • nádobu po vyprázdnení treba vždy umývať
 • hrozí riziko vzniku plesní a zápachu
 • ťažko sa otvára – nedá sa otvoriť jednou rukou, čo je pri príprave jedál nepraktické
 • pri používaní kompostovateľných vreciek sa nedá využiť ich najväčšia výhoda – prevzdušňovanie
 • okrúhla nádoba sa nedá zavesiť na stenu alebo kuchynskú linku

Odpadkový kôš s vrchnákom

Výhody:

 • pomerne nízke obstarávacie náklady (4,1 až 5,7 €)
 • vrchnák sa ľahko otvára aj s jednou rukou alebo plnými rukami
 • pri niektorých typoch slúži rúčka ako poistka proti otvoreniu nádobky, čo je využiteľné hlavne ak máte doma mačky alebo psíkov
 • nikdy z nej nič nevytečie
 • vrchnák môže zabrániť prístupu hmyzu a rozširovaniu zápachu
 • dá sa postaviť na zem alebo pri niektorých typoch sa dá nádoba zavesiť na stenu alebo dvierka v kuchynskej linke
 • nádoba sa ľahko umýva
 • dá sa používať v kombinácii s kompostovateľným vreckom

Nevýhody:

 • nádobu treba pomerne často vyprázdňovať (2 až 3x za týždeň)
 • nádobu po vyprázdnení treba vždy umývať
 • hrozí riziko vzniku plesní a zápachu
 • pri používaní kompostovateľných vreciek sa nedá využiť ich najväčšia výhoda – prevzdušňovanie

Špeciálny odvetrávaný košík

Výhody:

 • pomernenízke obstarávacie náklady (2,7 až 9 €)
 • výber z dvoch veľkostí – 7 a 10 litrov
 • cez bočné otvory a perforovaný vrchnák sa k biologickému odpadu ľahko dostane vzduch, čím sa obsah postupne suší a znižuje sa tým výskyt plesní a prípadný zápach
 • znížená frekvencia vysýpania biologického odpadu bez vzniku plesní a zápachu (stačí aj 1x za týždeň)
 • vrchnák sa ľahko otvára aj s jednou rukou alebo plnými rukami
 • dá sa postaviť na zem alebo zavesiť na stenu alebo dvierka v kuchynskej linke
 • je určený pre používanie s kompostovateľným vreckom, ale dá sa aj bez neho (osobne dlhodobo odskúšané)
 • vrchnák môže zabrániť prístupu hmyzu (pri použití s kompostovateľným vreckom)

Nevýhody:

 • pri použití s kompostovateľnými vreckami  - potreba dokupovať vrecká = zvýšené náklady (25 ks stojí cca 3 €)
 • pri použití bez kompostovateľných vreciek  - pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko pretečenia výluhu a obsadenie biologického odpadu hmyzom (vinné mušky)
 • v prípade nesprávneho používania alebo používania bez kompostovateľného vrecka sa nádobka pomerne ťažko umýva

Špeciálny držiak na kompostovateľné vrecká 

Výhody:

 • zabezpečené dokonalé prevetrávanie biologického odpadu zo všetkých strán, čím sa znižuje  riziko vzniku plesní a zápachu
 • znížená frekvencia vysýpania biologického odpadu bez vzniku plesní a zápachu (stačí aj 1x za týždeň, v niektorých prípadoch aj menej často)
 • vrchnák sa ľahko otvára aj s jednou rukou alebo plnými rukami
 • nastaviteľná výška držiaka (5 až 15 litrov)
 • konštrukcia zabezpečuje bezproblémové vyberanie a vkladanie kompostovateľného vrecka (aj plného)
 • dá sa postaviť na zem alebo zavesiť na stenu alebo dvierka v kuchynskej linke

Nevýhody:

 • najdrahší z porovnávaných nádob (9,2 až 9,3 €)
 • použiteľný iba v kombinácii s kompostovateľnými vreckami  - potreba dokupovať vrecká = zvýšené náklady (25 ks stojí cca 3 €)
 • keď je držiak postavený mimo kuchynskej linky, tak pôsobí dosť neesteticky – zo všetkých strán je vidieť biologický odpad
 • držiak s biologickým odpadom treba chrániť pred deťmi a zvieratami (neuveriteľne ich tie vrecká lákajú)

Kompostovateľné vrecká

K zvýšeniu komfortu zberu biologických odpadov vznikajúcich v domácnostiach nám môžu poslúžiť aj kompostovateľné vrecká (komposter.sk, Mevako, DM drogéria). Ideálna je ich kombinácia s odvetrávanými nádobami alebo stojanmi na tieto vrecká.

Kompostovateľné vrecká musia byť označené medzinárodným logom OK Compost, ktoré zabezpečuje, že je vrecko 100 % rozložiteľné pri procese kompostovania. Vrecká bez tohto loga pri kompostovaní nepoužívajte.

Výhody kompostovateľných vreciek:

 • Je kompostovateľné – vrecko spoločne s nazbieraným biologickým odpadom môžeme kompostovať.
 • Paropriepustnosť – vrecká prepúšťajú paru (nie vodu), čím dochádza k znižovaniu vlhkosti zbieraného biologického odpadu. Tým sa znižuje aj riziko jeho hnitia a vzniku zápachu.
 • Jednoduchá a hygienická manipulácia – vrecko s biologickým odpadom stačí po naplnení vybrať z nádoby a vložiť do kompostoviska alebo nádoby určenej na zber biologického odpadu.
 • V suchom prostredí sú dlhodobo skladovateľné.
 • Znižujú potrebu častého umývania nádob na zber biologických odpadov.
 • Rady a tipy pre kompostovanie kompostovateľných vreciek:
 • Vrecká vkladajte do kompostoviska vždy otvorené.
 • Vrecko musíme zakryť ďalším biologickým odpadom, aby bolo v prostredí s dostatočnou vlhkosťou. Ak ho necháme na povrchu, tak sa rozkladný proces spomaľuje.
 • Jednotlivé vrecká ukladajte v kompostovisku vždy na iné miesto. Medzi jednotlivými vreckami musí byť vždy ďalší biologický odpad, ktorý ich od seba oddelí. Inak hrozí vytvorenie vrstvy, ktorá bude brániť prevzdušňovaniu biologického odpadu v kompostovisku. Bez vzduchu biologický odpad hnije a hrozí vznik zápachu a spomalenie jeho rozkladu.
 • Pokiaľ nie je vrecko poškodené, môžete z neho biologický odpad vysypať a vrecko použiť ešte raz.

Zber na záhrade, políčku, záhumienke, z chovu zvierat

Medzi biologický odpad, ktorý vzniká na záhrade, políčkach, záhumienkach a môžeme ho vytriediť na ďalšie využitie patrí napr.:

 • kvety,
 • tráva, seno,
 • slama z obilnín, olejovín a strukovín,
 • konáre,
 • lístie (vrátane orechového),
 • ihličie,
 • kukuričné kôrovie a klasy,
 • pozberové zvyšky z pestovania (napr. vňate zo zemiakov, cibuľovín, paradajok  a paprík, listy z hlúbovín a koreňovej zeleniny, makovice),
 • zhnité a plesnivé ovocie a zelenina,
 • vypletá burina,
 • zemina,
 • hobliny, piliny a štiepka z dreva,
 • hnoj a trus (okrem psích a mačacích výkalov).

Zber biologických odpadov zo záhrad, políčok, záhumienok a z chovu zvierat je jednoduchší, ako toho z kuchyne a domácnosti. Je to prirodzené, pretože prípadné chyby sú menej „cítiť“, ako keď sa stanú v kuchyni.  Stačí si zapamätať len tieto zásady:

a) Pri domácom kompostovaní

 • mäkké, zelené a šťavnaté biologické odpady (pokosená tráva, zhnité ovocie a zelenina, hnoj...) vkladajte do kompostoviska čím skôr po ich zbere a zmiešajte ich so suchými, hnedými a drevnatými odpadmi (seno, slama, drevná štiepka, kukuričné kôrovie, lístie...),
 • suché, hnedé a drevnaté biologické odpady si uskladnite (vo vreciach) a používajte ich iba postupne na primiešavanie k mäkkým, zeleným a šťavnatým odpadom,
 • pred vložením do kompostoviska zabezpečte, aby  biologický odpad nebol väčší, ako je veľkosť palca,
 • zvyšky zo šťavnatého ovocia zahrabte v kompostovisku hlbšie pod povrch (niekoľko centimetrov). Ak zostane na povrchu, tak láka hmyz, ktorý sa v ňom veľmi rýchlo rozmnoží,
 • do kompostoviska nevkladajte uhynuté zvieratá, kosti, výkaly chorých a mäsožravých zvierat, zvyšky zo zabíjačky, odpad z drevotriesky, ani žiadne nerozložiteľné odpady.

b) Pri zbere do nádob určených na triedený zber

 • udržujte nádobu čistú, hlavne okraje nádoby (pod vrchnákom) a vetracie otvory,
 • do nádoby vkladajte len tie druhy biologických odpadov, na ktoré je určená (informácie si vyžiadajte na obecnom/mestskom úrade alebo od zberovej spoločnosti),
 • pokiaľ sa to dá, tak mäkké, zelené a šťavnaté biologické odpady vkladajte do nádoby tesne pred jej vývozom (aby nedošlo k ich hnitiu a vzniku zápachu),
 • do nádoby nevkladajte uhynuté zvieratá, zvyšky zo zabíjačky, nerozložiteľné odpady, odpad z drevotriesky,
 • nadrozmerné časti biologického odpadu zmenšite na požadovanú veľkosť.