Kompostman (šot o kompostovaní)

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Júlia Ujháziová, Tomáš Oravec, Adam Lačný, Patrik Hucko, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice 

Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 13. september 2014 - 10:17, naposledy bola upravená: 27. február 2015 - 12:44.