Nové GMO plodiny a živočíchy: 2 medzinárodné petície

Haluzice, 17.05.2022

Medzitým čo u nás čakáme na zákaz pestovania pôvodných geneticky modifikovaných plodín, biotechnologický priemysel prichádza s novinkou a inou nekalou taktikou. Pomocou citlivejších nových genómových techník (NGT) vyvíjajú GMO novej generácie, o ktorých sa opovažujú bezškrupulózne tvrdiť, že sú tak bezpečné, že nemusia byť regulované súčasnou EÚ legislatívou o GMO. Aby toho nebolo dosť, vyvíjajú sa už aj GMO živočíchy (najmä hmyz) s technológiou „gene drive“ s úmyslom vypúšťať ich do ŽP. Vyjadrite svoj postoj voči týmto snahám v petíciách.

Nové GMO plodiny (1.petícia)

Čert nikdy nespí a medzitým čo u nás čakáme na zákaz pestovania pôvodných geneticky modifikovaných plodín (GMO plodín), biotechnologický priemysel prichádza s novinkou a inou nekalou taktikou. Pomocou citlivejších nových genómových techník (NGT) vyvíjajú GMO novej generácie, o ktorých sa opovažujú bezškrupulózne tvrdiť, že sú tak bezpečné, že nemusia byť regulované súčasnou EÚ legislatívou o GMO.  Ich tlak a lobbing za  vymanenie nových GMO z legislatívy je úmerný ich hladu po zisku, ktorý im zaručujú patenty na nimi produkované GMO osivá. Ideálne riešenie pre nich je, aby sa nové GMO vôbec nepovažovali za GMO a zaobchádzalo sa s nimi bez regulácií ako s konvenčne šľachtenými osivami, čím by sa dostali bez hodnotenia rizík nekontrolovateľne, masovo a nezvratne na naše polia. Poľnohospodár a spotrebiteľ by stratil právo na výber a vôbec by nevedel, čo pestuje, používa a konzumuje. Štát by stratil možnosť zakázať ich pestovanie.

Opäť sa uvádzajú nepodložené tvrdenia o ich bezpečnosti a o špekulatívnych  prínosoch pre udržateľnosť, zníženie množstva pesticídov a klímu. Pritom vo vývoji sú najmä tzv. pesticídové nové GMO plodiny, ktoré ako pôvodné GMO plodiny produkujú alebo vyžadujú pesticídy a  NGT už teraz vykazujú množstvo problémov a nepresností. 

Je podstatné, aby aj nové GMO spadali pod bezpečnostné pravidlá zakotvené v súčasnej GMO legislatíve, ktorá nesmie byť v prospech nových GMO ani len oslabovaná. Pracujú na tom roky rôzne organizácie, vďaka čomu je už mnoho štátov proti deregulácii nových GMO, no stále nie väčšina.  V mnohých krajinách EÚ sa preto spúšťa medzinárodná petícia „Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!“, čo je ďalší krok k preklopeniu misiek váh.

Na Slovensku petíciu tiež spustili a šíria ju Priatelia Zeme SPZ, Vidiecky parlament, Druživa, Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Slovenský zväz včelárov a môžu sa pridať iní. Bude odovzdaná našim národným orgánom a spoločne všetky podpisy z celej EÚ budú odovzdané aj európskym rozhodovacím orgánom.

Jej plné znenie a možnosť podpísať nájdete na: https://slovenskobezgmo.org/peticia-za-regulaciu-novych-gmo/

 

GMO živočíchy (2.petícia)

Aby toho nebolo dosť, vyvíjajú sa už aj GMO živočíchy (najmä hmyz) s technológiou „gene drive“ s úmyslom vypúšťať ich do ŽP. Hrozí nezvratné a nekontroľovateľné šírenie. Nikto, kto presadzuje túto novú technológiu, nemá riešenie na zmiernenie týchto rizík, ale aj napriek tomu existujú plány, ako ju presadiť. Medzinárodnú petíciu za moratórium na uvoľnovanie týchto GMO živočíchov do ŽP spustilo cez 200 organizácií po celom svete. Nájdete ju v slovenčine tu: https://act.wemove.eu/campaigns/moratorium-on-gene-drive-organisms-sk. Taktiež bude čoskoro odovzdaná našim a európskym rozhodovacím orgánom.

 

Pôvodné GMO v SR

Na Slovensku je pestovanie v EÚ schválených GMO plodín stále povolené, no po tlaku verejnosti a  odovzdaní  Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO  sa od roku 2017 u nás nepestovali, to sa však môže zmeniť. Napriek sľubom politikov sa ich pestovanie ešte nepodarilo u nás zakázať. Zatiaľ sa zmenila len naša legislatíva, ktorá už zákaz ich pestovania umožňuje, veríme, že hlas verejnosti bude vypočutý tento rok úplne. Väčšina štátov EÚ už zakázala ich pestovanie.

 

Nehľadajme cestu technológií, ktorá nás vzďaľuje od prírody!

Priatelia Zeme-SPZ, Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Druživa, Vidiecky parlament na Slovensku. Kontakt: 0907446469

Nové GMO plodiny a živočíchy: 2 medzinárodné petície
Kľúčové slová: gmo