Spaľovanie odpadu v záhradách a domácnostiach neumožňuje žiaden zákon!

Bratislava, 11.11.2014

Každú jar aj jeseň sa opakuje na Slovensku častý rituál. Obyvatelia spaľujú odpad zo záhrad. Mnohí spaľujú nielen záhradný odpad, ale pridávajú aj rôzne plasty, alebo ešte nebezpečnejšie látky. Okrem toho, že tým poškodzujú zdravie seba aj svojich susedov, porušujú tým aj viacero zákonov. Vysvetliť súvislosť medzi rôznymi zákonmi ako aj možnosti riešenia tohto problému bolo cieľom dnešnej tlačovej konferencie.

Tlačovú konferenciu zorganizovali Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci so zástupcami Ministerstva životného prostredia, Prezídia Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru SR. Po prvýkrát sa stretli zástupcovia všetkých troch kľúčových inštitúcií v tejto problematike, aby verejne vysvetlili čo je a čo nie je povolené. Vysvetľuje Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ: „Pri svojej práci sa často stretávame s rôznymi mýtami medzi ľuďmi o tom čo je a čo nie je povolené spaľovať. Rozhodli sme sa preto, že dnes definitívne vyjasníme s pomocou pracovníkov štátnej správy, aká je skutočnosť.“

Ako prvý vystúpil Ing. Maroš Záhorský z Odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR. Objasnil, že v zmysle odpadovej legislatívy je akékoľvek spaľovanie odpadu na záhradách ako aj v domácich kotloch zakázané. Po ňom vystúpil plk. JUDr. Pavol Komár z odboru požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru SR, ktorý uviedol: „Hasičský a záchranný zbor SR má v kompetencii posudzovať akékoľvek horenie len z hľadiska rizika vzniku požiaru. Teda nemôžeme udeľovať súhlas na spaľovanie odpadov a iných nebezpečných látok, to je plne v kompetencii štátnej správy odpadového hospodárstva.“ Následne pplk. Ing. Mário Kern, vedúci odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície prezídia Policajného zboru SR vysvetli, aké sú možnosti policajného zboru pri riešení tejto nelegálnej činnosti.

Na záver vystúpil expert Priateľov Zeme – SPZ Branislav Moňok, ktorý zdôraznil: „Občania majú v súčasnosti veľa možností ako nakladať so svojimi odpadmi v súlade so zákonmi, väčšina z nich ani nezvyšuje finančnú záťaž domácností. Môžu si napr. biologické odpady svojpomocne kompostovať, využiť ich na nastielanie pôdy, odovzdať ho v rámci triedeného zberu, na obecnom kompostovisku alebo zbernom dvore. Ak tieto možnosti nemajú, mali by sa obrátiť na samosprávu, aby im tieto podmienky v zmysle zákona vytvorila. Nevidíme preto žiaden dôvod na to, aby ľudia zaobchádzali s odpadom nelegálne a poškodzovali tým zdravie svojich susedov.“

Tlačová konferencia bola organizovaná v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní!", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ, 0903 77 23 23, valentovic@priateliazeme.sk

Spaľovanie odpadu v záhradách a domácnostiach neumožňuje žiaden zákon!