Už nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentmi

Košice, 12.09.2019

My, dolupodpísané mimovládne organizácie sme si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno vplývajú na celú (široko ponímanú) oblasť životného prostredia. Majú nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne následky. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.

Vedci už desiatky rokov upozorňujú, že za súčasnú zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva*, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite.

Okrem sľubov a stratégií si musíme konečne stanoviť aj konkrétne kroky pre čo najrýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje podporu a zapojenie nás všetkých – musíme nielen zmeniť naše každodenné správanie, ale aj spojiť sily a žiadať systémové zmeny v spoločnosti.

S nádejou sledujeme rozmach študentského hnutia Fridays For Future, ktoré po celom svete už rok organizuje študentské štrajky za klímu. Sme radi, že podobné hnutie existuje aj na Slovensku. Uvedomujeme si, že klimatická kríza je natoľko vážny problém, že sa ňou musíme zaoberať všetci, vo všetkých sférach spoločnosti. 

Rozhodli sme sa vypočuť výzvu študentského hnutia a pripájame sa k účasti na klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční v piatok 20. septembra 2019 o 11.00 h na námestiach v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline.

Budúcnosť ďalších generácií je v našich rukách. Prístup politikov ku klimatickej kríze dokážeme zmeniť iba spoločne. Už nie je na čo čakať, premárnili sme už množstvo času. Vyzývame aj našich podporovateľov a podporovateľky a širokú verejnosť, aby 20. septembra prišli pridať svoj hlas za budúcnosť nás všetkých.

12. 9. 2019

* Pozn:

- IPCC's Special Report (OSN, 2018) - https://www.ipcc.ch/sr15/

- Ak má oteplenie spôsobiť len obmedzené škody, musia emisie o 30 rokov klesnúť na nulu (EURACTIV.sk, 22. 10. 2018) - https://euractiv.sk/section/klima/news/ak-ma-oteplenie-sposobit-len-obmedzene-skody-musia-emisie-o-30-rokov-klesnut-na-nulu/

 

Podpísané organizácie:

Greenpeace Slovensko

My sme les

WWF Slovensko

Via Iuris

Amnesty International Slovensko

Nadácia Zastavme korupciu

Slovenský ochranársky snem

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Slovenská klimatická iniciatíva

Priatelia Zeme - CEPA

Priatelia Zeme - SPZ

Sloboda zvierat

Človek v ohrození

Cyklokoalícia

SOS BirdLife

PDCS Slovensko

Nadácia Ekopolis

Združenie Slatinka

Inštitút pre verejné otázky - IVO

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Ochrana dravcov na Slovensku

Regionálne ekologické centrum - REC Bratislava

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život - STUŽ/SR

PRALES

Nadácia Pontis

Občan, demokracia a zodpovednosť - ODZ

feministická organizácia ASPEKT

Možnosť voľby

Nadácia otvorenej spoločnosti

Centrum pre filantropiu - Cpf

Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy - CEPTA

Karpatský rozvojový inštitút - KRI

Inštitút vodnej politiky

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ

ZO SZOPK Slovenský raj

ZO SZOPK Košice 2013

ZO SZOPK Trebišov

ZO č. 6 SZOPK Bratislava

MV SZOPK Vysoké Tatry

MV SZOPK Bratislava

Green Foundation

EsFem

Aliancia žien Slovenska

Aliancia žien – Cesta späť

Iniciatíva Inakosť

Dúhový PRIDE Bratislava

OLYMP

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA

SOSNA

OZ Brečtan Nové Mesto nad Váhom

OZ Natura Rusovce

OI za životné prostredie v Starom Meste

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

INEX Slovensko

Iniciatíva Bratislava otvorene

Iniciatíva Naše Karpaty

OZ Bratislava fotogenická

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín - CEA

MAMILA, o. z.

Fenestra

OZ Proti prúdu

Liga za ľudské práva

ArTUR - trvaloudržateľná architektúra

CEEV Živica

Cyklokoalícia Košice

Do práce na bicykli

OZ Pedál

Budovy pre budúcnosť

Inštitút pre pasívne domy – iEPD

OZ Hrad - Slavín

ARCHIMERA 

Už nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentmiUž nie je na čo čakať! Štrajkujeme spoločne so študentmi
Kľúčové slová: klimatické zmeny
Cieľová skupina: verejnosť