Prihláste sa do nového projektu EKO ALARM

Košice,

Spolu so školským zvončekom, ktorý za pár dní ohlási začiatok nového školského roka, na brány slovenských škôl zvoní aj nový zaujímavý projekt - Eko Alarm. Cieľom projektu je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.

 

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priatelia Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločnými silami plánujú prispieť k riešeniu problematiky odpadov na Slovensku, ktoré končia väčšinou na skládkach, kde sa budú rozkladať stovky rokov.  ,,V  Živici veríme, že skutočná zmena prichádza z vnútra. A preto nás teší, že práve naša organizácia dostala na starosť koordináciu celého projektu. Eko Alarm má ambíciu zmeniť pohľad a prístup ľudí k odpadu na celom Slovensku. Deti a mladí ľudia sa naučia správne triediť odpad a tento dobrý zvyk následne prenesú domov do svojich rodín,” hovorí o projekte Martin Cerovský, koordinátor projektu za CEEV Živica. 

Ešte v júni tohto roku začala spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. so zberom použitých zubných kefiek, z ktorých sa práve vyrábajú koše na triedený zber odpadu. Koše poputujú počas prvého roku projektu na 200 materských, základných a stredných škôl po celom Slovensku. Okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú školy aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu vzdelávacích aktivít v téme.

,,Veríme, že ak naučíme deti triediť odpad, postupne sa pridajú aj rodičia a tí sa zasa môžu začať zaujímať aj o to, kam vlastne putuje odpad z ich domácnosti,” vysvetľuje Annamarie Velič, vedúca projektu za CURADEN.  ,,K deťom sa už vyše desať rokov dostáva osvetový projekt správnej starostlivosti o zuby Dental Alarm, ktorý vedú študenti stomatológie. Podobný model by sme radi uplatnili v rámci Eko Alarmu, v ktorom by sme sa chceli spojiť so študentmi environmentalistiky a s odborníkmi z oblasti životného prostredia,“ dodáva Annamarie Velič.

Registrácia škôl do projektu je možná do utorka 10. októbra 2017.

Viac informácií a registračný formulár nájdete na www.ekoalarm.sk.


A ČO SI O PROJEKTE MYSLIA PARTNERI PROJEKTU?

,,Eko Alarm vnímame ako zmysluplný a inšpirujúci projekt, ktorý poukazuje na environmentálnu zodpovednosť firmy, ktorá sa rozhodla znížiť svoj environmentálny vplyv na životné prostredie. Je to motivujúci príklad dobrej praxe, výnimočný práve vzdelávacou aktivitou v oblasti odpadov a prevencie ich vzniku. Veríme, že bude inšpirovať ďalšie podobné projekty na Slovensku.” Petra Csefalvayová, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

,,Vzdelávanie o odpadoch budeme vytvárať so školami, aby sme naše aktivity čo najviac ušili na ich potreby. Veríme, že triedenie odpadov sa postupne stane súčasťou života na väčšine našich škôl." Štefan Jančo, Nadácia Ekopolis.

„Tieto aktivity sú v rámci Slovenska málo vídaným pozitívnym príkladom. Práve rozširovanie svojej spoločenskej zodpovednosti nad rámec vlastných podnikateľských aktivít ma veľmi oslovilo a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“ Branislav Moňok, podpredseda Priateľov Zeme – SPZ.


Koordinácia projektu a informácie o projekte:
Martin Cerovský, cerovsky@zivica.sk, 0917 254 495
Miroslava Piláriková, pilarikova@zivica.sk, 0917 909 864

Prihláste sa do nového projektu EKO ALARM