Tlačové správy

Tlačová správa
29.03.2007
Všetky zdravotnícke pomôcky, ktoré obsahujú škodlivé chemikálie známe ako ftaláty, budú musieť výrobcovia označiť. Rozhodol o tom dnes Európsky parlament v novelizovanej Smernici o zdravotníckych pomôckach. Ftaláty, ktoré umožňujú, aby boli rôzne hadičky, alebo infúzne vaky ohybné, sa nachádzajú vo výrobkoch z PVC. Uvoľňujú sa do tela pacientov a spôsobujú dýchacie problémy, zmeny na semenníkoch a vaječníkoch, ako aj poškodenie pečene a obličiek.
Tlačová správa
26.03.2007
Plná sála v košickom Jumbo centre bola minulý piatok svedkom osláv desiateho výročia vzniku mimovládnej organizácie Priatelia Zeme – SPZ. Pred 500 nadšenými divákmi vystúpili na benefičnom koncerte kapely Vidiek, Hudba z Marsu a Marián Čekovský. Okrem skvelého hudobného programu zaujala návštevníkov fotoprojekcia o činnosti organizácie, ako aj výstava fotiek o odpadoch a toxických látkach.
Tlačová správa
20.03.2007
Novorodenci vyžadujúci intenzívnu starostlivosť na novorodeneckom oddelení Nemocnice Košice–Šaca už nebudú vystavení nebezpečným ftalátom, ktoré obsahujú zdravotné pomôcky z PVC . Vedenie zariadenia totiž za pomoci organizácie Priatelia Zeme – SPZ začína používať bezpečné alternatívy. Na Slovensku ide o prvý a unikátny projekt.
Tlačová správa
09.03.2007
Od dnešného dňa je návštevníkom k dispozícii nová internetová stránka organizácie Priatelia Zeme – SPZ. Okrem vyčerpávajúcich informácií o poškodzovaní prírody toxickými látkami a odpadmi prináša viaceré zaujímavé novinky. Napríklad ekoporadňu, ktorá ľuďom radí ako šetriť v každodennom živote prírodu a peniaze, či najaktuálnejšie svetové správy z oblasti životného prostredia.
Tlačová správa
06.03.2007
Ak sa PVC (polyvinylchlorid), používa v stavebných materiáloch , je pre ľudské zdravie a životné prostredie škodlivý. Uvádza to štúdia Green Building Council (USGBC), najväčšej americkej organizácie, ktorá sa zaoberá environmentálnym stavebníctvom.
Tlačová správa
14.02.2007
Priatelia Zeme privítali hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý svojim uznesením podporil prevenciu vzniku odpadu a recyklovanie. Environmentálne skupiny tiež gratulujú europoslancom k zamietnutiu návrhu, ktorého cieľom bolo preklasifikovanie spaľovania. To by umožnilo transport odpadu a jeho spaľovanie v zahraničí.
Tlačová správa
12.02.2007
Priatelia Zeme vyzývajú europoslancov aby zajtra hlasovali za znižovanie a recyklovanie odpadov namiesto ich drahšieho a neekologického spaľovania. Európsky parlament rokuje o Smernici o odpadoch, ktorá môže spôsobiť, že sa k nám začne z bohatých krajín dovážať odpad. Poslanci svojim postojom verejnosti zároveň ukážu, či si na Slovensku želajú vyššiu zamestnanosť a či berú hrozbu globálneho otepľovania vážne.
Tlačová správa
06.02.2007
Spoločnosť priateľov Zeme počas celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadu s názvom SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - PRIDAJTE SA AJ VY! bude v Košiciach a blízkom okolí realizovať viacero akcií:
Tlačová správa
06.02.2007
Sú všade okolo nás, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Smraškodi.
Tlačová správa
06.02.2007
Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) upozornila poslancov Národnej rady SR na podvod, ktorým sa istí lobbisti znečisťovateľov snažia vyškrtnúť zo zákona o obaloch dôležité ustanovenie umožňujúce zálohovať ekologicky škodlivé obaly. Vytvorili by sa tým predpoklady pre väčšie znečisťovanie životného prostredia odpadmi z nápojových obalov.
Tlačová správa
06.02.2007
Praktické informácie o znižovaní vzniku a škodlivosti odpadov, motivačnom triedenom zbere pre recykláciu, šetrení peňazí občanov a obcí ... budú prezentované na seminároch Spoločnosti priateľov Zeme „Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi“.
Tlačová správa
06.02.2007
Odborná komisia zložená z odborníkov, známych osobností a zástupcov mimovládnych organizácií vyhlásila výsledky ankety.
Tlačová správa
06.02.2007
Kosit a.s.* piaty mesiac odmieta poskytnúť informácie o ekonomických a ekologických dopadoch rekonštrukcie spaľovne komunálneho odpadu (TKO) pri Košiciach občianskym združeniam.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme dajú analyzovať slepačie vajcia z okolia košickej spaľovne odpadov pre zistenie obsahu jedovatých dioxínov
Tlačová správa
06.02.2007
Až takmer štvornásobne prekračujú hodnoty dioxínov* v slepačích vajciach z obcí z okolia košickej spaľovne komunálnych odpadov normy EÚ. Analýza, ktorú si nechali vypracovať Priatelia Zeme - SPZ**, navyše ukazuje aj dvojnásobné prekročenie limitov, ktoré navrhuje EÚ pre polychlórované bifenyly (PCB).
Tlačová správa
06.02.2007
Na Slovensku od 1. januára 2006 nebude možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene. Obce teda budú musieť zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov z pozemkov právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov. Priatelia Zeme - SPZ však upozorňujú, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Iné zas nevedia ako lacno a jednoducho zabezpečiť využitie biodoapadov vznikajúcich na ich území.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme-SPZ v marci upozornili, že vzorky slepačích vajec z okolia košickej spaľovne obsahujú štyrikrát viac jedovatých dioxínov, ako povoľujú limity EÚ. Tento týždeň boli zverejnené výsledky analýz v ďalších šestnástich krajinách. Údaje, ktoré priniesli, sú alarmujúce.
Tlačová správa
06.02.2007
Obce a mestá budú musieť od 1. januára 2006 zabezpečiť využitie biologických odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a inej zelene.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme – SPZ dnes začínajú sériu podujatí, ktorých cieľom je propagácia separovaného zberu a kompostovania. Zúčastnia sa na medzinárodnom veľtrhu v banskobystrickom výstavisku BB Expo, ktorý začína dnes a potrvá do 6. mája. Tento rok je jeho súčasťou aj prezentácia recyklácie, inovácie a separácie druhotných surovín. Stánok Priateľov Zeme - SPZ sa potom presunie do Bratislavy, kde bude od 10. do 12. mája medzinárodný chemický veľtrh Incheba a zároveň aj Snem ZMOSu.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s obecným úradom dnes v Palárikove zahájili Dni aktivít o ekologickom nakladaní s odpadmi. Séria podujatí vyvrcholí v pondelok, počas Dňa otvorených dverí. Je určený najmä zástupcom samospráv, ktorí chcú zvýšiť mieru recyklácie a kompostovania odpadu.